Zeiss – Microscope Stemi 305 Trino – 435063-9010-000